Scenarier i offentlig økonomistyring

SYM31

Ressourcemangel

I disse år udsættes statens administrative funktioner for hårde besparelser - særligt på lønsummen. Selv mindre ekstraopgaver kan vælte kapacitetslæsset.

Budgettering

Skal du implementere nyt SBS, eller er der brug for Excelredskaber for en mere præcis styring af bevillingen?

Længerevarende sygemelding

En medarbejder i økonomikontoret sygemeldes i kortere eller længere varighed. Der er behov for et par kompetente hænder til at varetage ad hoc opgaver.

Excel som arbejdsredskab

Mangler virksomhedens medarbejdere Excel-kompetencer? Facitnord kan give dig et skarpt tilbud på Excel-kursus for 3 til 8 medarbejdere pr. hold.

Rapportering

Skal der udarbejdes et grundbudget eller er tiden inde til en udgiftsopfølgning til ressortministeriet? Måske er det årsrapporten der fylder på to-do listen?

Barsel

En medarbejder går på barsel, og hvem skal nu sørge for at virksomhedens fakturaer bliver betalt, eller debitorfakturaerne bliver sendt ud?

Du kan trygt kontakte Facitnord! Vi sikrer din virksomheds økonomifunktion uanset scenariet, og efterlader dig ikke før du igen har situationen under kontrol.

Vi udfører kun de opgaver som vi har aftalt, og vi afregner kun den effektivt anvendte tid.

Facitnord
– har stærke kompetencer inden for økonomistyring i statslige virksomheder.

Vi kan tilbyde konsulentassistance og vakancedækning på alle områder i jeres økonomistyring.

Vi løser driftsmæssige opgaver som debitor- og kreditorbogholderi i systemerne Navision Stat og Indfak, rejse- og udlægsafregning i RejsUd, men også økonomiledelsesopgaver som udarbejdelse af finanslovsforslag, udgiftsopfølgninger til ressortministeriet samt grundbudgetter, regnskabserklæringer og årsrapportens økonomiske afsnit.

Facitnord leverer også ledelsesrapportering til statslige virksomheder. Ledelsesrapporteringen kan enten genereres via statens egne systemer som fx LDV og Power BI, eller vi kan udvikle rapporteringsværktøjer i Excel som leverer et beslutningsgrundlag skræddersyet til den enkelte virksomhed eller institution.

Vi udvikler redskaber til økonomistyring ved hjælp af budgetter, og vi assisterer med både budgetlægning i Excel eller Statens Budget System, og budgetopfølgninger på alle niveauer. Se mere om vores ydelser på budgetområdet her.

Vi kan levere konsulentassistance i korte eller længere perioder, og ingen opgave er for banal eller for kompleks for os.

Skal bogholderen på barsel, eller er en økonomimedarbejder ramt af længerevarende sygdom? Vi kan træde til med kort varsel, og sørge for at alle funktioner på økonomiområdet varetages i den pågældende periode. Er der brug for ledelsesmæssig sparring før, under eller efter implementering af nye systemer, så har Facitnord solid erfaring med den slags udfordringer.

Er det tid til at overveje en ny eller en tilpasset registreringsramme? Facitnord hjælper med at få stillet og besvaret de rigtige spørgsmål i implementeringsprocessen.

Med syv års erfaring i økonomistyring af offentlige institutioner, kender vi de udfordringer i står med. Vi kender de systemer der anvendes. Vi har erfaring fra flere ministerområder og fra både økonomimedarbejder- og økonomiledelsesstillinger.

Vi har indgående kendskab til følgende systemer:

Statens Koncern System (SKS), Power BI, LDV, SBS, Navision Stat, Indfak, RejsUd, statens eRekruttering, lønkontrol, BAM m.fl.

Kontakt Facitnord for et konkretiserende møde og modtag et uforpligtende tilbud.

 
 
60 94 25 08
kim@facitnord.dk